مولیبدات سدیم دوآبه (Sodium Molybdate Dihydrate)

مولیبدات سدیم دوآبه (Sodium Molybdate Dihydrate)
 CAS#: 1010-40-6
فرمول شیمیائی:Na2MoO4.2H2O
آنالیز شیمیائی:

Impurity
not more than (%)

 

Si AI Fe Cu Mg Ni Mn

0.0006

0.0006 0.0006 0.0003 0.0006 0.0003

0.0003

P K Na Ca Pb Sn W

0.0005

0.01 0.0010 0.0008 0.0005 0.0005

0.02

Co

Cr Cl- C S Ti

As, Ag, Zn

خواص شیمیائی و فیزیکی:
شکل ظاهری: بلور سفید رنگ
وزن مولکولی:  g/mol  241.95
نقطه ذوب: ℃687
چگالی: g/cm³. 2.37
حلالیت: کاملا محلول در آب
حساسیت: جاذب رطوبت
کاربردهای مولیبدات سدیم:

  • بعنوان بازدارنده خوردگی در سیستمهای خنک کننده
  • ترکیبات مواد رسوب زدا
  • ترکیب رنگ
  • ترکیبات بازدارنده شعله
  • صنایع داروئی
  • تهیه رنگ دانه های قرمز و نارنجی مولیبدن
  • کود ریز مغذی
  • کاتالیزور و پیش ماده تهیه کاتالیزور
  • معرف برای تعیین آلکالوئیدها

حداقل مقدار سفارش: 1 کیلوگرم
بسته بندی: 1، 2، 5، 10 و 25 کیلوگرمی

 

 

RTL
Click to Enable