مولیبدات لیتیم (Lithium Molybdate )

مولیبدات لیتیم ( Lithium Molybdate )

CAS#: 1010-40-6
فرمول شیمیائی:Li2MoO4
آنالیز شیمیائی:

Impurity
not more than (%)

 

Si Al Fe Cu Mg Ni Mn

0.0006

0.0006 0.0006 0.0003 0.0006 0.0003

0.0003

P K Na Ca Pb Sn W

0.0005

0.01 0.0010 0.0008 0.0005 0.0005

0.02

Co Cr

Cl-

C S Ti

As, Ag, Zn

خواص شیمیائی و فیزیکی:
شکل ظاهری: بلور سفید رنگ بی بو
وزن مولکولی:  173.82g/mol 
نقطه ذوب: ℃705
چگالی: 2.66g/cm³. 2
حلالیت: کاملا محلول در آب
حساسیت: جاذب رطوبت، کاملا محلول در آب، در دمای اتاق و فشار طبیعی پایدار بوده ولی دور از رطوبت، نور شدید، آتش و حرارت بالا نگهداری شود.
استفاده (کاربرد) مولیبدات لیتیم: بعنوان بازدارنده خوردگی در چیلرهای جذبی حاوی لیتیم بروماید( مزیت: در دمای بالا از مهار خوردگی خوبی برخوردار بوده، حفره ایجاد نمی کند و مشکل آلودگی زیست محیطی ندارد).

 

RTL
Click to Enable